Skip to main content

Oncogenic functions of IGF1R and INSR in prostate cancer include enhanced tumor growth, cell migration and angiogenesis.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Vainio, Paula; Lehtinen, Laura; Mirtti, Tuomas; Hilvo, Mika; Seppanen-Laakso, Tuulikki; Virtanen, Johannes; Sankila, Anna; Nordling, Stig; Lundin, Johan; Rannikko, Antti; Oresic, Matej; Kallioniemi, Olli; Iljin, Kristiina
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3282076
PubMed Central
by Tsai, Yuh-Shyan; Lai, Chen-Li; Lai, Chih-Ho; Chang, Kai-Hsiung; Wu, Kaijie; Tseng, Shu-Fen; Fazli, Ladan; Gleave, Martin; Xiao, Guanghua; Gandee, Leah; Sharifi, Nima; Moro, Loredana; Tzai, Tzong-Shin; Hsieh, Jer-Tsong
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4171641
PubMed Central
by Xu, Qing; Liu, Ling-Zhi; Qian, Xu; Chen, Qi; Jiang, Yue; Li, Dan; Lai, Lihui; Jiang, Bing-Hua
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3258133
PubMed Central
by Rosas, Carlos; Sinning, Mariana; Ferreira, Arturo; Fuenzalida, Marcela; Lemus, David
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4101715
PubMed Central
by Chen, Po-Chun; Cheng, Hsu-Chen; Wang, John; Wang, Shin-Wei; Tai, Huai-Ching; Lin, Chiao-Wen; Tang, Chih-Hsin
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4039234
PubMed Central
by Mao, Lijun; Yang, Chunhua; Wang, Junqi; Li, Wang; Wen, Rumin; Chen, Jiacun; Zheng, Junnian
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3651708
PubMed Central
by Li, Jinping; Chen, Haibin; Mariani, Andrea; Chen, Dong; Klatt, Edward; Podratz, Karl; Drapkin, Ronny; Broaddus, Russell; Dowdy, Sean; Jiang, Shi-Wen
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3634435
PubMed Central
by O'Connor, Kathleen; Chen, Min
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3976970
PubMed Central
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4055683
PubMed Central
by Lobry, Camille; Oh, Philmo; Aifantis, Iannis
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3182047